Infolinia 6666 4444 9
gwarancja-jakosci

Fotowoltaika – zmiany w 2022

Bieżący rok szykuje szereg zmian w zakresie użytkowania fotowoltaiki. Można spotkać się z licznymi opiniami, że instalacja fotowoltaiczna przestanie być opłacalna, co spotka się ze znacznym spadkiem interesantów. Choć jest w tym ziarno prawdy, korzystanie z odnawialnych źródeł energii wciąż będzie korzystniejsze niż korzystanie z tradycyjnych metod ogrzewania domu i zasilania sprzętów. Co dokładnie czeka nas w roku 2022?


System net-metering

20151127_121410-1024x768

Do tej pory posiadacze instalacji fotowoltaicznych rozliczają się zgodnie z systemem net-meteringu. Największą jego zaletą jest fakt, że prosument nie traci nadmiaru wyprodukowanej energii, lecz może ją magazynować w sieci i to bez dodatkowych sprzętów w postaci akumulatorów. Jak wiadomo, energia do działania fotowoltaiki pozyskiwana jest z promieni słonecznych. Nie wszystkie dni możemy określić jako słoneczne – zwłaszcza późną jesienią i zimą. Wówczas prosument może pobierać oddany wcześniej prąd bez żadnych dodatkowych opłat.

Oczywiście w zamian za darmowe przechowywanie prądu może pobrać 80% oddanej ilości. Pozostałe 20% stanowi rekompensatę za przechowywanie. To niezwykle opłacalna forma współpracy, w której prosument staje się całkowicie niezależny od zewnętrznych dostawców prądu.

Zmiany w 2022 roku

Od 1 kwietnia 2022 roku w życie wchodzi ustawa likwidująca dotychczasowy system opustów. Dotyczy jednak wyłącznie tych prosumentów, którzy zaczną korzystać z fotowoltaiki dopiero po dniu 1 kwietnia. Wszyscy Ci, którzy złożą wniosek o przyłączenie mikroinstalacji do dnia 31 marca przez kolejnych 15 lat będą rozliczani zgodnie z zasadami net-meteringu. 

System net-billing

Nowy system rozliczania dla posiadaczy instalacji fotowoltaicznych zwie się net-billing. Będzie dotyczył każdej osoby, która stanie się posiadaczem fotowoltaiki po 1 kwietnia 2022 roku. Na czym on polega?

Nadmiar wyprodukowanej energii w dalszym ciągu będzie można oddawać do sieci, jednak na zasadzie sprzedaży. Prosumenci będą więc sprzedawać nadwyżkę swojej energii po cenach hurtowych. W dni, gdy fotowoltaika wyprodukuje mniejszą ilość prądu, konieczne stanie się pobieranie prądu z sieci. Będą mogli wówczas go odkupić, jednak po cenie rynkowej. Tańsza sprzedaż w połączeniu z droższym kupnem sprawia, że fotowoltaika rzeczywiście stanie się mniej opłacalna niż dotychczas.

Pomimo tego wciąż będzie bardziej opłacalna niż alternatywne metody pozyskiwania prądu. W końcu w słoneczne dni użytkownicy fotowoltaiki nie muszą martwić się zakupem prądu. 

Zmiana definicji małej instalacji PV i obowiązków koncesyjnych

To jednak nie koniec zmian. Obecnie, za małą instalację fotowoltaiczną uważa się taką o łącznej zainstalowanej mocy większej niż 50 kW, lecz mniejszej niż 500 kW. Od 1 kwietnia 2022 roku za małą instalację fotowoltaiczną uważać się będzie instalację o mocy większej niż 50 kW, lecz nieprzekraczającej 1MW.

Efektem będzie brak konieczności pozyskiwania koncesji na obrót energią elektryczną przez instalacje o mocy od 500 kW. Znacznie ograniczy to formalności związane z budową farm fotowoltaicznych o mocy do 1MW.

Strona korzysta
z plików Cookies.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.